Novorozené děti v Domažlicích bude hlídat 6 nových monitorů dechu

Nadace Křižovatka předala darem 6 monitorů dechu na Dětském oddělení Domažlické nemocnice, a.s.

Brno, 8. března 2022 – Nadace Křižovatka dnes předala 6 monitorů dechu v celkové hodnotě 15.000,-Kč na Dětském oddělení Domažlické nemocnice. Primář oddělení MUDr. František Zahálka velmi děkuje společnosti KARPEM, která dar do nemocnice financovala.

„V rámci projektu „Maminko, dýchám“ získáváme finanční podporu na nákup monitorů dechu do 70 nemocnic v celé ČR. Monitory dechu jsou citlivé přístroje, které mají omezenou životnost. Díky  laskavé podpoře sponzorů a dárců pomáháme zajistit průběžnou obnovu přístrojů na dětských a novorozeneckých odděleních“, popsala Miloslava Stibůrková, regionální manažerka.

O projektu „Maminko, dýchám“

Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem dechu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůjčení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodnice se svým dítětem domů.

Společně s Nadací Křižovatka může pomáhat každý – stačí zaslat libovolnou částku na číslo účtu nadace:

Konto Nadace Křižovatka: 7608414/0600 (MONETA Money Bank)

Konto veřejné sbírky „Maminko, dýchám“: 245910096 (MONETA Money Bank)

Děkujeme všem laskavým dárcům za podporu a finanční pomoc.

Kontakt:              Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace

732 359 889 / stepanka.pokornikova@nadacekrizovatka.cz

Miloslava Stibůrková, regionální manažerka pro Čechy

739 055 744 / miloslava.stiburkova@nadacekrizovatka.cz